Biblio

Found 12 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Eisemberg, C. C.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
PDF icon Lenuk Kakorok Naruk Timor (7.09 MB)
PDF icon Eisemberg et al., 2014 - Report: Projetu Lenuk  (3.54 MB)
PDF icon eisemberg_et_al._2015_relatorio_cnpq_pdj_2014.pdf (2.44 MB)
PDF icon trombetas_2015-16-revisado_final.pdf (794.08 KB)
PDF icon eisemberg_et_al._2016_tcs_proof.pdf (600.57 KB)
PDF icon tartaruga_news_final.pdf (4.25 MB)